Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) peadirektorina juhib Magnus-Valdemar Saar Kaitseministeeriumi valitsemisala taristu ja materjalide soetamisega seotud tegevusi. 

Saar määrati RKIK direktori ametikohale 2021. aasta suvel pärast eelmise direktori Kusti Salmi asumist Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale. Seoses RKIK muutumisega valitsusasutuseks selle aasta 1. septembrist läbis Magnus-Valdemar Saar riigisekretäri välja kuulutatud avaliku konkursi peadirektori ametikohale ning kaitseminister Hanno Pevkur kinnitas ta ametisse.

„RKIK on Magnus-Valdemar Saare juhtimisel viinud kaitseinvesteeringuid väga efektiivselt ja Eesti maksumaksja huvidest lähtuvalt ellu. Näiteks on jaanuaris otsustatud laskemoona tugevduspakett tänaseks terves mahus kaetud lepingutega ja lühimaa õhutõrje hange ühes Poolaga andis Eestile olulise hinnavõidu. Jätkub tõsine töö kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava 2023-2026 elluviimisel, olgu selleks kaudtule-, õhutõrje ja rannikukaitse kui ka liitlaste vastuvõtmist võimaldava taristu rajamine. Magnus Valdemar-Saar on näidanud ennast üles väga hea juhina ning ta tunneb globaalset kaitseturgu peensusteni. RKIK jätkab tema juhtimisel kindlalt õigel kursil,“ ütles Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

RKIK peadirektor Magnus-Valdemar Saar ütles, et RKIK tegutseb taristu- ja materjalide soetamisel siseriiklikul ning rahvusvahelises kontekstis kasvava nõudluse tingimustes, kus asutuse kiire reageerimise edu sõltub õhukestest protsessidest ning konkurentsist. „RKIK tegutseb makromajanduslikult keerukates tingimustes, kus suurimaks väljakutseks on kasvava nõudluse tingimustest jätkuvalt riigikaitsesse raha tagasitoomine, tagades samal ajal materjalide ja teenuste kättesaadavust. Lisaks peame igapäevaselt leidma lahendusi, kuidas tulla toime kasvava tehnilise keerukusega ning kuidas integreerida sujuvalt üheks tervikuks väga erineva profiili ja tootlikkusega teenuseid. Eesti kui väikeriigi väljakutsetega toimetulekuks jääb keskuse keskseks rolliks investeeringute kõrge tootlikkuse otsimine, et iga euro tooks tagasi võimalikult palju kaitsevõimet,“ lisas Saar.

Magnus-Valdemar Saar on töötanud pikalt kaitseministeeriumi valitsemisalas - nii kaitseväes, kaitseministeeriumis kui ka RKIK-s. Tema senised suuremad töövõidud RKIK-s on kategooria- ja portfellijuhtimise mudelite rakendamine ja valitsemisala ressursiplaneerimise tarkvara arendused. Ta on andnud ka olulise panuse Kaitseväe vabastamiseks mittesõjalistest ülesannetest.

RKIK loodi 2017. aastal eesmärgiga võimaldada kaitseväel keskenduda oma põhitegevusele ehk sõjaliste ülesannete täitmisele ning luua iga investeeritud euro eest maksimaalselt kaitsevõimet. Alates 1. septembrist 2022 on RKIK valitsusasutus, mis uue ülesandena valmistab ette riigikaitseülesandeid ja määrab sundkasutusi kõikidele asjadele, mis on seotud riigikaitseliste ülesannetega.