Riigisekretär kinnitas EL asjade direktoriks 6 aastat EL asjade direktori asetäitjana töötanud Katrin Juhandi. Sellele ametikohale kandideeris 2 inimest, kellest mõlemad jõudsid avaliku konkursi lõppvooru - tippjuhtide valiku komisjoni vestlusele.

Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor juhib Eesti EL poliitika keskse koordinatsiooniüksuse - EL sekretariaadi tööd,  nõustab peaministrit EL teemadel ning juhib valitsusasutuste üleselt Eesti Euroopa Liidu suunalist tegevust.

Katrin Juhandi sõnul on Eesti töö Euroopa Liidus olnud järjekindel ja silmapaistev. „Oleme palju pingutanud, et tagada kõigi liikmesriikide jätkuv toetus Ukrainale nende sõjas oma vabaduse eest ning lisaks sellele otsustas Euroopa Liit avada Ukrainaga liitumisläbirääkimised. Mõistame ju Eestis hästi, kuidas meie abi ja Ukraina edu mõjutab ka Euroopa Liidu julgeolekut. Kuna käesoleval aastal jõuame Euroopa Liidu praeguse pikaajalise eelarveperioodiga poole peale, tuleb meil tõsiselt valmistuda juba ka järgmise perioodi läbirääkimisteks, et Euroopa Liidu vahendid aitaksid Eesti arengule parimal viisil kaasa. Samuti tegeleme ettevalmistustega ELi laienemiseks, et olla valmis vastu võtma uusi liikmesriike,“ lisas Juhandi.

Kõrghariduse omandas Katrin Juhandi Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal ning magistrikraadi Hollandis Leideni ülikoolis Euroopa Liidu õpingute alal. Juhandi on läbinud ka riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse korraldatud tippjuhtide järelkasvu programmi Newton V.