Sel suvel, alates 26. juulist hakkab julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibürood juhtima Erkki Tori, kes alustas Riigikantseleis 2017. aastal peaministri julgeolekunõunikuna ning mullu kevadel sai tast riigisekretäri nõunik. Varem on ta töötanud nii kaitseministeeriumis kui ka Eesti Vabariigi alalises esinduses NATO juures.

Riigisekretär Taimar Peterkop jagab tänusõnu viis aastat julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibürood juhtinud Indrek Sirbile, kes töötas ametikohal väga keerulise COVIDi ja käimasoleva julgeolekukriisi ajal. "Indreku ametiajal on Riigikantseleisse koondunud riigi ettevalmistamine nii riigikaitse kui tsiviilkriisideks, tema panus laia riigikaitse edendamisse on märkimisväärne. Selle eest avaldan Indrek Sirbile väga suurt tänu,“ sõnas Peterkop ja lisas: „Uuel juhil Erkki Toril on väga hea ettevalmistus julgeolekunõuniku ja kaitseministeeriumi ametnikuna, tal on lai kogemus kogu laia riigikaitse ulatuses. Usutavasti toob see laia riigikaitse edasiviimiseks kaasa uue energia, 

„Viimased viis aastat on olnud ääretult põnev aeg ja olen tänulik võimaluse eest sel ametikohal riiki teenida,“ ütles Indrek Sirp. Ta tunnustas julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo meeskonda ja koostööpartnerid paljudes asutustes. „Koos oleme loonud toimiva laia riigikaitse planeerimise süsteemi, üles ehitanud riigi situatsioonikeskuse ja võtnud üle tsiviilkriisideks ettevalmistamise koordineerimise, toetades samal ajal peaministrit ja Vabariigi Valitsust mitmete kriiside lahendamisel,“ selgitas Sirp.

Koordinatsioonidirektor juhib koordinatsioonibürood, mille ülesanne on julgeoleku, riigikaitse ja kriisireguleerimise küsimustes nõustada peaministrit, valmistada ette Vabariigi Valitsuse ja komisjonide kohtumisi ning juhtida valdkonna võtmedokumentide koostamist.