Avaliku konkursi tulemusel jätkab Henry Kattago  strateegiadirektori ametikohal, kuhu ta esimest korda valiti  2017. aastal. Strateegiadirektor hoiab ja arendab riigi strateegilise planeerimise raamistikku, koordineerib „Eesti 2035“ ja valitsuse tegevusprogrammi elluviimist ning toetab valitsust strateegiliste dokumentidega riigi säästvaks ja jätkusuutlikuks arenguks. Lähiaastate peamised proovikivid on „Eesti 2035“ juurutamine strateegilises planeerimises, avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse meetme käivitamine, valitsuse töös andmepõhise otsustusprotsessi arendamine, avaliku sektori innovatsioonikultuuri edendamine ja avatud valitsemise partnerluse eesistumise ettevalmistamine ning läbiviimine. 

Enne strateegiadirektoriks saamist töötas Henry riigikantselei strateegiabüroos nõunikuna ning alates 2015. aastast strateegiadirektori asetäitjana. Varem on ta juhtinud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtluse talitust ning töötanud juhtivatel ametikohtadel erasektoris. 

Henryl on magistrikraad EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise erialal ning sotsiaalteaduse bakalaureusekraad avaliku halduse erialalt. Ta on mitme nõukogu ja komisjoni liige ning Eesti esindaja rahvusvahelistes töögruppides.