Valitsus nimetas 27.1.2022. a uueks Siseministeeriumi kantsleriks Tarmo Miilitsa, kes on siseminister Kristian Jaani sõnul väga laiade sisejulgeolekualaste teadmistega. "Tarmol on pikk kogemus siseturvalisuse ja sisejulgeoleku valdkonnas nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Tal on suurepärased teadmised ja pikk juhikogemus. Usun, et tänu sellele on tema sisseelamine kiire ja dünaamiline. On selge, et tänases keerulises olukorras, kus kantsleril tuleb koheselt tegutsema hakata ning sisseelamisaeg on üürike, saab Tarmo Miilitsast hea partner nii mulle kui ka valitsemisala allasutustele," ütles Jaani.

Siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits kinnitas, et on teadlik talle pandud suurtest ootustest ning valmis andma oma panuse siseturvalisuse loomisel. "Arvestades rahvusvahelist olukorda ja pikale veninud tervisekriisi mõistan hästi enda õlgadele tulevat vastutust. Minu eesmärk on kasutada igati oma eelnevaid kogemusi nii kriisireguleerimise kui ka siseturvalisuse valdkonna juhtimisel, et Eesti inimesed tunneksid jätkuvalt end Eestis elades turvaliselt,“ tõdes Miilits. Enne kantsleriks saamist töötas Miilits viimased neli aastat Kaitsepolitseiametis. Enne seda teenis ta neli aastat Euroopa Liidu politseimissiooni asejuhina Afganistanis. Tal on varasemast pikaajaline kogemus erinevatel ametikohtadel Politsei- ja Piirivalveametis, kus ta viimati töötas peadirektori asetäitjana korrakaitsepolitsei alal. Tarmo Miilits on Kotkaristi III klassi teenetemärgi kavaler ning tal on Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistrikraad.