Siseminister Lauri Läänemets kinnitas avaliku konkursi tulemusena järgmiseks viieks aastaks Siseministeeriumi pääste- ja kriisivalmiduse asekantsleriks praeguse Päästeameti kriisiosakonna juhataja Tuuli Räime, kes alustab  tööd avaliku teenistuse tippjuhina 8. jaanuaril 2023. „Tuuli vaieldamatuks tugevuseks on nii valdkonna, Siseministeeriumi valitsemisala asutuste kui ka elanikkonnakaitse ja kriisideks valmistumise koostööpartnerite hea tundmine,“ ütles siseminister Lauri Läänemets. „Kindlasti on oluline ka rahvusvahelise koostöö kogemus, sest paljud meie tänased kriisid ja väljakutsed on piiriülesed – põhjalik valmisolek ning edukas reageerimine eeldavad tihedat koostööd partneritega nii regiooni kui ka Euroopa Liidu tasandil.“

Tuuli Räimel on juhtimiskogemust avaliku sektori asutustes üheksa aastat. Ta on olnud juhtivatel ametikohtadel Siseministeeriumis, Riigikantseleis ja Päästeametis ning osalenud rahvusvahelises koostöös Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu töögruppides.  Tuulil on magistrikraad haldusjuhtimise erialalt Tallinna Ülikoolist ning ta on läbinud Riigikantselei tippjuhtide järelkasvu programmi Newton V ja selle 2022. aastal toimunud jätkuprogrammi.  Senise pääste- ja kriisivalmiduse asekantsleri Viola Murru ametiaeg lõpeb 31. detsembril.