Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kinnitas avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul sotsiaalkindlustusameti peadirektoriks Indrek Holsti. Uus peadirektor asub ametisse 1. märtsist, seni jätkab praegu ametis olev peadirektor Egon Veermäe.

Indrek Holst on omandanud matemaatika magistrikraadi Tartu Ülikoolis, töötanud Eesti Vabariigi Kindlustusinspektsioonis, Hansapanga Kindlustuse AS aktuaarina ja SEB elu- ja pensionikindlustuse juhatuse esimehena. Alates 2019. aastast on ta Cordeline OÜ omanik ja juhatuse liige.

“Minu jaoks on sotsiaalkindlustusameti juhtimine kindlasti huvitav ja vastutusrikas väljakutse ning usun, et pikaajalise elu- ja pensionikindlustussektori kogemusega suudan SKAsse tuua värskeid mõtteid ja ideid peamiste eesmärkide saavutamiseks,” ütles Indrek Holst. “Viimastel aastatel on sotsiaalkindlustusamet teinud märkimisväärse arenguhüppe, eriti kui silmas pidada teenuste kättesaadavuse kaasajastamist ja kliendikeskset lähenemist. See suund peab jõuliselt jätkuma, sest teha on veel piisavalt ja ilmselt see töö ei lõppe kunagi.”

Holsti sõnul saab sotsiaalkindlustusamet koos sotsiaalministeeriumiga kui riikliku pensionipoliitika haldajaga võtta rohkem initsiatiivi pensioniteadlikkuse parandamiseks, sealhulgas saame riigina luua inimese jaoks personaalse ja tervikliku pensionivaate.

„Sotsiaalkindlustusametis on Egon Veermäe juhtimisel toimunud viimastel aastatel märkimisväärne areng, amet on muutunud pensioni ja perehüvitiste kassast kaasaegseks teenusdisainile rõhku panevaks klienditeeninduse pakkujaks. Olulist rõhku on pandud kliendimugavust toetavatele tehnoloogilistele arendustele ning ametis väärtustatakse koostööd ja partnerlust ning tegevuste planeerimise aluseks on teaduspõhised lähenemised, ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Uus peadirektor võtab üle hästi toimiva, kuid suurte väljakutsetega ameti. Ees ootavad muudatused erakorralise pensionitõusu ja perehüvitiste seaduse muudatuste rakendamisel, samuti erivajadustega laste ja täisealiste abistamise ning teenuste korralduse kaasajastamisel.“

Sotsiaalkaitseministri sõnul on Indrek Holst suure erasektori juhtimiskogemusega ning tegutsenud valdkondades, kus eesmärgiks on tõhusate lahenduste väljatöötamine ning klientide rahulolu hea klienditeeninduse kaudu. „Elanike usalduse tõstmine riigiga suheldes on iga riigiasutuse ülesanne. Sotsiaalkindlustusamet puutub elukaare üleselt kokku pea iga Eesti inimesega, millega kaasneb vastutus, kuid ka võimalus seda usaldust luua.“

Sotsiaalkindlustusametit pea neli ja pool aastat juhtinud Egon Veermäe otsustas eelmise aasta novembris, et soovib edasi liikuda erasektorisse.