Heidi Alasepp Heidi Alasepp

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik kinnitas avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul terviseala asekantsleriks Heidi Alasepa, kes asub ametisse septembri alguses.

Dr Heidi Alasepp on alates 2008. aastast Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhataja. Varasemalt on Alasepp töötanud Terviseametis meditsiinijuhi asetäitjana, Sotsiaalministeeriumis tervishoiuosakonna juhatajana, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kriisinõunikuna ja Tervishoiuametis erakorralise meditsiini osakonna juhatajana. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis üldarsti kutse ja lõpetanud tervishoiukorralduse residentuuri. Aastatel 2006–2018 oli Alasepp SA Pärnu Haigla nõukogu liige ja 2018. aastast Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu liige.  
 
Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on dr Alasepal mitmekülgsed kogemused ja teadmised Eesti tervishoiusüsteemist ning seda ka rahvusvahelises koostöös ja erinevate projektide eestvedamisel. „COVID-19 pandeemia tõttu on terviseala asekantsleri positsioon veelgi vastutusrikkam kui tavaolukorras. Lisaks tervisekriisile on aga veel väga palju kompleksseid terviseprobleeme ja olulisi väljakutseid, mille lahendamisse tuleb iga päev panustada, et meie inimesed elaksid kauem ja tervemana,“ ütles Tanel Kiik. „Dr Alasepp omab vajalikku juhtimiskogemust ning põhjalikke teadmisi, et anda kaalukas panus Eesti tervisesüsteemi arengusse. Mul on hea meel, et ta on valmis asekantsleri olulist ja vastutusrikast ametikohta kandma.“
 
„Eesti elanike tervis ja heaolu ning sellesse panustamine on mulle alati olnud väga oluline. Sotsiaalministeeriumi meeskonnaga liitumine on vastutusrohke, kuid suur au ja väljakutse,“ ütles septembrist ametisse astuv terviseala asekantsler Heidi Alasepp. „Mul on hea meel, et saan tervishoiu jaoks raskel ajal enda kogemust ja teadmisi rakendada terviseala asekantslerina.“   
 
„Tänan südamest praegust terviseala asekantslerit Maris Jesset, kes on nii kogu maailma raskelt tabanud tervisekriisi ajal kui varasematel aastatel seda ametipositsiooni kõrgelt kandnud. Maris Jesse on andnud väga suure panuse Eesti tervishoiukorralduse arengusse, rahvatervise kaitsesse kui COVID-19 kriisi lahendamisse. Olen veendunud, et tal on ka edaspidi oluline roll Eesti tervisesüsteemi edendamisel,“ ütles minister Kiik.
 
Riigisekretär kuulutas avaliku konkursi terviseala asekantsleri ametikoha täitmiseks välja tänavu mais tulenevalt senise asekantsleri ametiaja lõppemisest.