Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsleriks valiti avalikul konkursil töö- ja pensionipoliitika osakonna senine juht Ulla Saar, kes  alates tänavu aprillist täitis ka asekantsleri ülesandeid.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on Ulla Saar kogenud ja usaldusväärne juht, kes on ennast näidanud eduka läbirääkija ning erinevate huvidega partnerite kokkutoojana. “Ajal, mil maailmas ja ka meil Eestis on palju paratamatult muutumas on oluline stabiilsus ja paindlikkus samaaegselt. Ma tean, et Ulla Saares on need omadused hästi põimunud ning ta suudab olla säilenõtke kiiresti muutuvates oludes toimetulekul,” lisas Riisalo.

Ulla Saare sõnul planeerib ta asekantslerina jätkata keskendumist sellise töö- ja pensionipoliitika edendamisele, mis aitab kaasa jätkusuutlikule majandusarengule ja inimeste heaolu suurendamisele. “Peame tagama, et meie oskuste poliitika ja tööturumeetmed vastaksid töötegijate ja tööandjate ootustele ning käiksid kaasas ühiskondlike muutustega. Soodustada tuleb rohepööret ja seda saab töövaldkonnas teha regionaalse arengu ning täiend ja ümberõppe toetamise kaudu,” ütles Saar. “Ilmselgelt tuleb pöörata tähelepanu Ida-Virumaale ning suurendada investeeringuid töökohtade loomisse. Arvestades mittetraditsiooniliste töövormide osakaalu tõusu, tuleks neid hõlmata suuremal määral sotsiaalkaitsesüsteemi, st töötuskindlustussüsteemi ja õigusraamistiku kujundamisel arvestada töötegijate ja tööandjate ootustega töökoha ja tööaja paindlikkuse järele.”

Ulla Saar töötas aastail 2010 - 2011 Euroopa Julgeoleku-ja Koostöö Organisatsiooni (OSCE) juures juhtides juurdlust organiseeritud kuritegevuse seadusemuudatuste arengujärgust Serbias, 2011 - 2012 Euroopa Komisjonis, asutades seal inimõiguste komitee, hilisemalt on Saar töötanud erasektoris juristina ning 2018. aastast asus Ulla Saar tööle sotsiaalministeeriumisse.

Ulla Saarel on magistrikraadid Hamburgi Ülikooli õigusteaduskonnast, Linköpingu Ülikooli sotsiaalteaduskonnast, Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast ning lõpetamisel magistriõpe Uppsala Ülikooli sotsiaalteaduskonnas.