Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantslerina alustas tööd Hanna Vseviov, kes on ministeeriumis töötanud alates 2010. aastast ning viimased kuus aastat juhtinud laste ja perede osakonda. Kuni 2021. aastani oli ta ka Euroopa Nõukogu Laste õiguste juhtivkomitee büroo liige. 

„Hanna Vseviov on sotsiaalvaldkonna tippekspert, kes laste ja perede osakonna juhina on andnud olulise panuse valdkonna arengusse nii siseriiklikult kui mujal, tuues Eesti erialases kogukonnas maailmakaardile ka rahvusvaheliselt“, ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Olen Hannaga koos töötanud ning tean, et ta on tubli ja võimekas juht. Ühtlasi rõõmustan selle üle, et sotsiaalministeeriumis kasvavad ja arenevad tulevased tippjuhid,

„On vähe poliitikavaldkondi, mis mõjutavad inimese elu ja heaolu niivõrd vahetult kui seda on sotsiaalvaldkond. Minu eesmärk on, et mure korral oleks riigi tugi inimesele võimalikult nähtamatu, mugav ja proaktiivne. Hiljutised kriisid näitavad ka, et sotsiaalsüsteem peab olema senisest paindlikum ja valmis kiirelt reageerima uutele vajadustele, tõdes Hanna Vseviov. „Meditsiini ja tehnoloogiate areng ning nutikas andmete kasutamine võimaldab meil sotsiaalprobleeme tuvastada ja lahendada varasemast oluliselt kiiremini ja tulemuslikumalt. Minu soov on, et oleksime nende võimaluste kasutamisel julged.“

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on sotsiaalvaldkond riigipiire ületavate tervise-, energia- ja julgeolekukriiside keskel ühelt poolt uute väljakutsete ees ja samas ei ole kuhugi kadunud ka varasemad mured. „Sotsiaalvaldkonna lähiaastate suurimad väljakutsed on seotud sellega, kuidas tagada kõikidele inimestele ligipääs teenustele, muuta lapsesõbralikuks ja inimkeskseks erivajadusega laste teenused ja pikaajaline hooldus, abistada ohvreid, toetada sündimust ja palju muud.

Hanna Vseviov omandas 2012. aastal kiitusega (cum laude) sotsiaalteaduste magistrikraadi ja õpib praegu demograafia doktorantuuris.