2. augustil alustas Statistiaameti peadirektorina avaliku teenistuse tippjuhi 5-aastast teenistustähtaega Urmet Lee.

Rahandusministeri Keit Pentus-Rosimannuse sõnul võttis uus, kogenud juht Statistikaameti juhtimise üle põneval ajal. "Käsil on rahvaloenduse ettevalmistus, andmeesitajate koormuse vähendamine, statistika kättesaadavamaks muutmine. Valitsuse toetus olulise ameti uuele juhile oli konsensuslik." 
„Usaldusväärsed andmed tervise, keskkonna, rahvastiku ning majanduse kohta aitavad meil parimal moel seista vastu teadmatusele ning ebamäärasusele, mis meid igapäevaselt ümbritseb. Statistikaamet on sellist usaldusväärsust pakkunud Eestis juba 100 aastat ning omalt poolt teen kõik, et see usaldusväärsus ei kahaneks ja amet muutuks järgmise viie aasta jooksul veelgi kliendisõbralikumaks, operatiivsemaks ja avatumaks. Esimene tõsine proovikivi sel teel, mis ka kõiki Eesti elanikke otseselt puudutab, saab olema peagi toimuv rahva ja eluruumide loendus, mis sel korral korraldatakse suuresti registriandmete põhjal,“ märkis Urmet Lee.
Leel on ligi 20-aastane, mitmekülgne juhtimis- ja töökogemus avaliku sektori asutustes. Ta on töötanud Riigikontrollis auditijuhi ja riigikontrolöri nõunikuna ning viimati arendus- ja haldusteenistuse direktorina. Varasemalt on ta töötanud Poliitikauuringute Keskuse Praxis juhatuse esimehena, Sotsiaalministeeriumis arendusnõunikuna ning Kodakondsus- ja Migratsiooniametis direktori asetäitja kohusetäitjana. Urmet Lee kuulub Haagis tegutseva Rahvusvahelise Kriminaalkohtu eelarve komitee koosseisu ja on asendusliige Vabariigi Valimiskomisjonis ning Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonis. Samuti on ta TalTech'i Ragnar Nurkse Instituudi bakalaureuse õppe nõukogu liige. Ta on olnud Statistikanõukogu liige (2014-2018) ning Haagis asuva Alalise Vahekohtu eelarve komitee liige (2018-2020).
Ta on lõpetanud avaliku halduse Tartu Ülikoolis 1997. aastal ja saanud samal erialal magistrikraadi Berliinis asuvast Hertie School of Governance’ist 2013. aastal.
Uue peadirektori leidmiseks viis konkursi läbi riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.