Majandus- ja taristuminister Taavi Aas kinnitas avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni ettepanekul loodava Transpordiameti juhiks Kaido Padari.

„Kaidol on väga pikaajaline kogemus juhina nii avalikus- kui erasektoris,“ ütles Aas. „Hindan väga tema võimet käivitada uusi keerulisi ettevõtmisi, innustada inimesi ja viia ellu visioone. Tal seisab ees väga suur töö, et ühendada kolm senist olulist transporti reguleerivat ametit ühtseks tervikuks, kaotamata fookust üheltki valdkonnalt.“

Kaido Padari sõnul on tema esmane ülesanne viia lõpuni ametite ühendamine, mis hoolimata keerulisest olukorrast sel aastal on toimunud paljude inimeste pingutusena eduloona. „Eelkõige pean oluliseks kolme suunda. Esiteks vaatame tulevikus järjest enam, kuidas efektiivistada inimeste ja kaupade liikumist koos ja erinevatel transpordiliikidel. Teiseks peame astuma väga kiireid samme rohelise liikuvuse suunas. Ja kolmandaks peab olema tagatud inimeste ohutus, kasutades nii taristu arendamist kui infotehnoloogia pakutavaid võimalusi,“ rääkis Padar.

Veeteede ameti, Maanteeameti ja Lennuameti liitmisel tekkiv Transpordiamet alustab tööd 1. jaanuarist tuleval aastal. Ametite liitmine võimaldab planeerida merenduse, lennunduse ja maantee arengut transpordiliikide üleselt kogu liikuvuse vaates. Kaido Padar asub ühendameti juhina tööle alates 1. jaanuarist. Tema ametipalk on 7500 eurot kuus.

Varem on Padar juhtinud ASi Eesti Talleks, OÜd TS Laevad, olnud juhtkonna liige Eesti Postis, töötanud riigikantseleis, Tallinna linnavalitsuses ja rahvusooperis. Viimased aastad juhtis Padar ka riigi osalusega ettevõtete nõukogude nimetamiskomiteed.