Välisluureameti peadirektorina alustab 1. novembril tööd kolonel Kaupo Rosin,  kes seni juhtis küberväejuhatust. Aastail 2018-2022 oli ta NATO peakorteri luure- ja julgeolekudivisjoni analüüsiüksuse asedirektor ja enne seda juhtis aastail 2012-2018 kaitseväe luurekeskust. 

Välisluureameti peamine ülesanne on koguda, analüüsida ja edastada infot Eestit puudutavate väliste julgeolekuohtude kohta, andes nii panuse Eesti riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamisse. Välisluureamet tagab ka turvalise side riigi salastatud võrkudes ja teeb välisvastuluuret, et kaitsta Eesti diplomaate ja välisoperatsioonidel teenivaid kaitseväelasi. Samuti kaitseb Välisluureamet Eestile edastatud salastatud välisteavet, täites riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid.Välisluureameti peadirektori nimetas ametisse kaitseministri ettepanekul Vabariigi Valitsus 13. oktoobril, kuulates ära Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni arvamuse.