Alates 18. oktoobrist on riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktor Liis Velsker.

Liis on töötanud valitsuse kommunikatsioonibüroos 2019. aasta sügisest. Viimased neli kuud täitis ta valitsuse kommunikatsioonibüroo direktori kohuseid. Enne Riigikantseleisse tööle asumist juhtis ta Postimehe uudistetoimetust ning on varasemalt töötanud Postimehes ja rahvusringhäälingus ajakirjanikuna.

Liisil on magistrikraad ajakirjanduses Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudist.

„Valitsuse kommunikatsioonibürool on kandev roll valitsuskommunikatsiooni koordineerimisel valitsusasutuste vahel. Kriisis on ootused info parema jagamise suhtes oluliselt kasvanud. Valitsuse kommunikatsioonibüroo on koroonakriisis töötanud valitsuse ja peaministri kõrval kriisi lahendamisel, töötanud välja elanikele antavaid sõnumeid ja käitumisjuhiseid, samuti toetanud erinevaid ministeeriume ja valitsusasutusi, teadusnõukoda ja palju teisi. Pikalt kestnud kriisis on suur koormus langenud paljudele kommunikatsioonitöötajatele. Väljakutse on tagada elanike jätkuvalt kõrge informeeritus riigis kehtestatud COVIDi meetmete suhtes ja valmisolek ühiselt kriisi lahendamisele kaasa aidata.“

Valitsuskommunikatsiooni direktori leidmiseks toimus avalik konkurss, mille viis läbi riigikantselei juures asuv tippjuhtide valikukomisjon.

Valitsuskommunikatsiooni direktori ülesanne on valitsuskommunikatsiooni strateegiline juhtimine, valitsuse ja peaministri eesmärkide ja tegevuse kommunikatsiooni korraldamine ning valitsusasutuste kommunikatsiooniüksuste koostöö koordineerimine.