Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduspoliitika asekantsler

Teadus-ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduspoliitika asekantsleri põhiülesandeks on teadus-, kutseharidus-, kõrgharidus- ja täiskasvanuhariduse poliitika kujundamine ning selle elluviimise koordineerimine.

Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on:

 • Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021- 2035 elluviimine;
 • haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 elluviimine;
 • paindliku kutsehariduse arendamine;
 • kõrghariduse rahastust puudutava debati vedamine;
 • paindliku ja kvaliteetse täiskasvanuhariduse arendamine;
 • oskuste ja kutsesüsteemi reformi läbiviimine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja, Väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 1. poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus;
 2. doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 3. ülikoolis või teadusasutuses töötamise kogemus;
 4. rahvusvahelise koostöö kogemus.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Minu sihid aastaks 2026 teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika kujundajana", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 20.09.2021 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).