Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler

Üldharidus- ja noortepoliitika asekantsleri põhiülesandeks on alusharidus-, üldharidus- ja noortepoliitika kujundamine ning selle elluviimise koordineerimine.

Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on:

 • uue struktuurifondide kasutamise perioodi edukas käivitamine ja rakendamine;
 • haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 rakendamise käivitamine;
 • noortevaldkonna arengukava 2021-2035 tegevuste käivitamine;
 • õpetajate järelkasvu ja jätkusuutlikkuse tegevuste edukas käivitamine; 
 • alus- ja üldhariduse õppekavade nüüdisajastamine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja, Väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 1. poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus;
 2. õppekavade arendamise ja arendustöörühmade juhtimise kogemus; 
 3. töökogemus kohalikus omavalitsuses.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Minu sihid aastaks 2026 üldharidus- ja noortepoliitika kujundajana", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 20.09.2021 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).