Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler

Vanglate asekantsleri põhiülesandeks on vanglate osakonna ja vanglate tegevuse juhtimine. Vanglate asekantsleri peamiseks väljakutseks on vanglateenistusest tänapäevase juhtimiskultuuriga ja kinnipeetavate taasühiskonnastamist toetava asutuse kujundamine ning digitaalsete lahenduste rakendamine vanglate ja kriminaalhoolduse töö tõhustamiseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tulemuste saavutaja, Innovatsiooni vedaja, Tööõnne hoidja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

1. head teadmised vanglasüsteemist;

2. teadmised infotehnoloogiliste lahenduste rakendamisest valdkonna arendamisel;

3. rahvusvahelise suhtlemise kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut vajadusel riigisaladuse loa taotlemiseks.

Edasipääsenud kandidaatidele teostatakse konkursi käigus taustakontroll vastavalt vangistusseaduse §-le 114 (1) ning nad peavad läbima vanglateenistuse ametniku kehalised katsed ja tervisekontrolli.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "„Eesti vangistus- ja kriminaalhooldussüsteemi arenguvisioon järgmiseks 5 aastaks", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 16.08.2021 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 620 8133 (Justiitsministeerium).