Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler

Kaitsepoliitika asekantsleri peamised ülesanded on liitlaste kaasamise ja rahvusvahelise koostöö edendamine ning heidutuse valdkonna koordineerimine.

Asekantsler juhib poliitika planeerimise osakonna, rahvusvahelise koostöö osakonna ning NATO ja Euroopa Liidu osakonna tööd ning nende osakondade pädevusse kuuluvate valdkondade tegevust valitsemisala- ja riigiüleselt.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 3-aastane struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimise kogemus (inimeste juhtimise kogemus);
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 1. tugev tahe panustada oma vastutusvaldkonnas uue kvalitatiivse taseme saavutamisse;
 2. rahvusvahelise koostöö või rahvusvahelises keskkonnas töötamise kogemus (sh soovitavalt ka Eesti esindamise kogemus);
 3. väga hea arusaamine NATO, Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga tegelevate organisatsioonide eesmärkidest, poliitikast ning igapäevasest toimimisest;
 4. rahvusvaheliste koostööprojektide või läbirääkimiste juhtimise kogemus;
 5. prantsuse, saksa ja vene keele oskus;
 6. ametkondadevahelise koostöö kogemus;
 7. riigikaitse, julgeoleku või välispoliitika valdkonnas töötamise kogemus;
 8. väga hea arusaamine Eesti sõjalisest kaitsest;
 9. läbitud ajateenistus.
Kandidaadilt eeldame:
1) riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks;
2) COVID-19 haiguse vastast vaktsineerimist kinnitava tõendi olemasolu.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Liitlaste kaasamise ja rahvusvahelise koostöö valdkonna soovitud hetkeolukord aastal 2026, selle saavutamiseks vajalikud võtmetegevused ning peamised tulemusmõõdikud", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 10. jaanuaril 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) ja 717 0178 (Kaitseministeerium).