Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Keeleameti peadirektor

Peadirektor juhib ametit ja tagab tööprotsesside ja inimeste juhtimise kaudu riigi keelepoliitika elluviimise.

Peadirektori lähiaastate peamisteks väljakutseteks on:

 • Eesti keele positsiooni tugevdamine ühiskonnas ja selleks nüüdisaegsete lahenduste väljatöötamine.
 • Riikliku järelevalve arendamine.
 • Täiskasvanute eesti keele kui teise keele õppe korralduse tõhustamine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. Organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
  vene keele oskus vähemalt B1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja, Väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • Organisatsiooni juhtimise kogemus
 • Erasektoris töötamise kogemus
 • Teenusorganisatsioonis töötamise kogemus
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Keeleamet eesti keele tuleviku kujundajana", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 10.08.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Riigikantselei 693 5460