Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Keskkonnakasutuse asekantsler

Keskkonnakasutuse valdkonna asekantsleri vastutada on merekeskkonna, vee-, välisõhu ja kiirguskaitse ning keskkonnaseire poliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamine ning rahvusvahelise keskkonnaseire koordineerimine.

Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on:

 • arendada kestlikku sinimajandust Eestis;
 • parandada merekeskkonna seisundit, tagada kvaliteetse joogivee kättesaadavus ja hea õhukvaliteet Eesti inimestele;
 • valmistada ette Eestis tuumaenergeetika kasutuselevõtmise võimalikkuse analüüs ja radioaktiivsete jäätmete lõppladestuspaiga leidmiseks vajalike eeltööde elluviimine;
 • arendada usaldusväärset ja kestlikku keskkonnaseiresüsteemi;
 • osaleda vee ja merevaldkonnas sh piiriveekogude rahvusvahelises koostöös ja HELCOMi töös.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tööõnne hoidja, Tulemuste saavutaja, Väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • rahvusvahelise koostöö kogemus;
 • poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus;
 • töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas;
 • vene keele oskus.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Minu kui asekantsleri plaan kestliku sinimajanduse arendamiseks Eestis", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 10.9. 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei)