Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler

Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsleri vastutusalas on riigireform, avalik teenistus, riigi kinnisvara, riigihanked, riigiabi, riigi tugiteenused, riiklik statistika ja riigi osaluspoliitika äriühingutes ja sihtasutustes.

Lähiaastate olulisemad väljakutsed hõlmavad riigi kinnisvarapoliitika põhimõtete ülevaatamist, riigireformi järgmiste etappide ettevalmistamist ja elluviimist, avaliku teenistuse põhimõtete kaasajastamist ning strateegiliste riigihangete ja keskse hankimise edendamist.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase (eelistatult avalikus halduses, majandus- või õigusteaduses);
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Otsime kandidaati, kes näeb võimalusi, otsib lahendusi ja viib need ellu säilitades häid partnerlussuhteid. Selleks pead olema veenev, enesekindel, hea suhtleja ja läbirääkija.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • väga head teadmised riigiasutuste ja riigi toimimispõhimõtetest
 • vähemalt 5-aastane töökogemus riigihalduses või sellega seotud tegevusalal
 • strateegilise juhtimise ning poliitika kujundamise ja elluviimise kogemus
 • muudatuste juhtimise kogemus.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Teades võimalusi, loon lahendusi – minu ettepanekud riigireformiks", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 7. jaanuaril 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).