Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Sotsiaalkindlustusameti peadirektor

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori peamine väljakutse on luua kasutajasõbralikud sündmuspõhised sotsiaalkaitse teenused, nii tava- kui ka e-teenustena. 

Vaja on tarka töökorraldust ja organisatsiooni ülesehitust. Vaja on olla valmis juhtima muudatusi, mis loovad võimeka, inimkeskse ja kaasaegsetel juhtimise põhimõtetel toimiva organisatsiooni, mis on edukas nii kriisis kui ka stabiilsetel aegadel. Vaja on, et Sotsiaalkindlustusametil oleks:

 • teotahteline tööõnnelik tiim;
 • tugev kompetents;
 • targa IT äritellija võimekus teenuste arendamisel;
 • toimepidevus oma vastutusvaldkonnas.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus vähemalt 4 aastat ning suurte muudatuste juhtimise kogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel) rõhuasetusega järgmistele kompetentsidele: tulemuste saavutaja, tööõnne hoidja ja väärtuse looja. 

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

•    strateegiline kogemus ressursside planeerimisest (sh organisatsiooni eelarveprotsessis);
•    varasem kokkupuude strateegiliselt oluliste ja mahuka eelarvega IT projektide tellimisega;
•    organisatsioonide vaheliste koostööprojektide eestvedamise kogemus.

 

Edukas kandidaat tunneb hästi avaliku sektori toimimist, mõistab poliitika kujundamise protsessi ning saavutab tulemused isikliku eeskujuga. Ta on oma senises karjääris olnud organisatsiooniliste muudatuste elluviimise eestvedaja. Ta on edukas läbirääkija ja eesmärkide saavutaja.

 

Otsime kogenud juhtide juhti, kes tunneb ja kasutab aktiivselt organisatsiooni arendamise tööriistu, väärtustab tiimi arendamist ja loob organisatsioonis usalduslikke koostöösuhteid. 

Kasuks tulevad teadmised Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi toimimisest.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
Dokumendid palume esitada hiljemalt 2. maiks 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).