Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler

Asekantsleri töö eesmärkideks on:

 • inimväärset ja iseseisvat toimetulekut võimaldava jätkusuutliku sotsiaalteenuste ning toetuste süsteemi loomine;
 • sotsiaal-, tervise-, töö- ja haridusvaldkondade ülese inimkeskse ja elukaarepõhise teenusdisaini juurutamine sotsiaalvaldkonnas;
 • teabetehnoloogiliste ja uuenduslike lahenduste juurutamine sotsiaalvaldkonnas, nii teenuste vahetuks osutamiseks kui valdkonna juhtimiseks.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Innovatsiooni vedaja, Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • head teadmised Eesti sotsiaal- ja tervisesüsteemi toimimisest;
 • varasem suurte strateegiliste protsesside juhtimise kogemus;
 • vene keele oskus tasemel B2.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Õigusaktide asemel disainmõtlemine ja selged sõnumid", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 22.11.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 626 9260 (Sotsiaalministeerium).