Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Terviseameti peadirektor

Iga kriis saab ükskord otsa. Ühiselt ületame ka COVID-19 pandeemia. Terviseameti juhtimise vastutus ja väljakutse aga jääb. Ootame peadirektoriks inimest, kes kujundab Terviseametist tervishoiuteenuste kvaliteedi kompetentse hindaja ja nõustaja ning tagab organisatsiooni ja koostööpartnerite tegutsemisvalmiduse kriisiolukordades

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Rakenduskõrgharidus;
 2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tulemuste saavutaja, Tööõnne hoidja, Väärtuse looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

Head teadmised Eesti tervisesüsteemi toimimisest, sh tervishoiu-, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje ning keskkonnatervise valdkonnast.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Terviseameti roll inimkeskse terviseteenuse kujundamisel pandeemia olukorras", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 9.11.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 626 9260 (Sotsiaalministeerium).