Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler

Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler vastutab põhimääruse kohaselt ministeeriumi haldus-, rahandus- ja infotehnoloogia valdkondade toimimise ja arengu eest. Asekantsler on nii juht kui ka eestvedaja, kes oma otsuste ja juhtimisviisi kaudu mõjutab kõigi ministeeriumi töötajate heaolu. 

 1. Välisministeeriumi toetusstruktuuri, sh vastavate osakondade ja infosüsteemide, fokusseerimine põhitegevusalade toetuseks;
 2. Välisministeeriumi eelarve ja tegevuste planeerimissüsteemi käitamine efektiivsel ja ministeeriumi põhiülesannete täitjatele maksimaalset toetust pakkuval viisil;
 3. Välisministeeriumi kinnisvaraportfelli efektiivne haldamine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tulemuste saavutaja, Väärtuste looja, Tööõnne hoidja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 1. Organisatsiooni tervikuna hõlmavate muudatuste elluviimise kogemus;
 2. Varasem kogemus riigivara ja riigihangete valdkonnas;
 3. Pikaajaline rahvusvahelises organisatsioonis töötamise või välisriigis elamise kogemus;
 4. Teise võõrkeele oskus B2 tasemel.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Haldusküsimuste asekantsleri roll välispoliitika arengukava elluviimisel", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 1.09.2021 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).