Justiitsminister Madis Timpson nimetas kriminaalpoliitika asekantsleriks Laidi Surva, kelle ametiaeg algab 15. aprillil 2024. Laidi Surva töötas seni Justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhatajana ja on viimased pool aastat täitnud ka asekantsleri kohuseid. Kokku kandideeris Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleriks avalikul konkursil neli inimest.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri põhiülesanded on tõhusa ja inimkeskse, andmetel ja analüüsil põhineva kriminaalpoliitika arendamine; prokuratuuri ja kohtuekspertiisi instituudi tegevuse koordineerimine ning teenistusliku järelevalve teostamine.

„Uue kriminaalpoliitika asekantsleri üks peamisi ülesandeid on kriminaalmenetluse uuendamine, et lahendada kitsaskohti, mis menetlustes on tekkinud. Samuti on üheks väljakutseks kuritegevuse ennetamine, sest paraku on viimasel paaril aastal numbrid selles vallas näidanud kasvu. Laidi Surva on ennast asekantsleri kohusetäitjana näidanud võimeka juhina. Tema tugevuseks on pikk töökogemus valdkonnas, eriti ennetuse ning noortega töötamise alal,“ ütles justiitsminister Madis Timpson.

Laidi Surva on töötanud Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakondades erinevatel ametikohtadel alates 2009. aastast. Septembrist 2022 kuni jaanuarini 2023 töötas ta Välisministeeriumis majandusdiplomaatia osakonnas. Aastatel 2015-2018 oli Laidi Surva Ukrainas Euroopa Liidu Nõuandemissiooni juures (European Union Advisory Mission EUAM). Laidi Surval on TalTechi avaliku halduse eriala doktorikraad.