Kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantslerina koordineerib Margit Gross õigusosakonna, julgeoleku- ja haldusosakonna ning dokumendihalduse osakonna tööd.Ta alustas Kaitseministeeriumis tööd 2020. aastal  ning juhtis seni õigusosakonda. Varem on ta töötanud justiitsministeeriumi riigikaitseõiguse revisjoni töörühma juhina, siseministeeriumi õigusosakonna juhatajana ning juhtivatel ametikohtadel Päästeametis.

„Õigus, julgeolek- ja dokumendihaldus on valitsemisala üleselt võtmevaldkonnad riigikaitse edasi arendamisel. Margit Gross on ennast juba aastaid tõestanud kaitseministeeriumi valitsemisala ja laiemalt riigikaitse valdkonna kõige võimekama juristina ning mul on hea meel näha teda jätkamas uues rollis,“ ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

„Mul on hea meel võtta vastu see vastutusrikas roll ning kindlasti annan parima, et luua rohkem riigikaitset pakkudes kiiret toetust ja leides nutikaid lahendusi nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal,“ lausus Margit Gross, kelle sõnul on õigeaegse ja asjakohase abi ja nõu kõrval oluline arendada õiguslikku vastupanuvõimet ning õigust kui sõjapidamisvahendit.

Margit Gross on lõpetanud Sisekaitseakadeemias halduskorralduse haldusjuristi eriala, omandanud õiguse magistrikraadi Akadeemia Nordist ning omandab hetkel Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi psühholoogias. 2016. aastal lõpetas ta Kõrgemad juhtimiskursused Balti kaitsekolledžis. Gross on saanud kaitseministeeriumi hõberinnamärgi 2017. aastal riigikaitseõiguse revisjonis tehtava põhjaliku töö ja riigikaitsesse panustamise eest.