Riigikantselei strateegiadirektorina alustab augustis tööd Mari-Liis Sööt, kes näeb uue ametikohal võimalust ühendada oma senised teadmised andmepõhisest otsustamisest ning avatud läbipaistvast valitsemisest.  Riigikantselei strateegiadirektor juhib strateegiabüroo tööd ning tema ülesanne on viia ellu Eesti 2035 pikaajalist arengustrateegiat, seista hea avatud valitsemise põhimõtete eest, koordineerida valitsuse eesmärkide elluviimist ning edendada avaliku sektori innovatsiooni.

 

Mari-Liis Sööt on alates 2006. aastast töötanud justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhatajana. Samuti on ta MTÜ Jututaja asutaja ja eestvedaja. Ta on konsulteerinud mitmete riikide korruptsioonivastast poliitikat ning annab loenguid Sisekaitseakadeemias ja Tartu Ülikoolis korruptsiooni, kriminaalpoliitika ning andmeanalüüsi teemadel. Varem on Mari-Liis töötanud ka Emoris, Eesti Pangas ja Tartu Ülikoolis. Ta omandas 2013. aastal Tartu Ülikoolis sotsiaalteaduste doktorikraadi ning sellele eelnevalt magistrikraadi avalikus halduses, täiendades end ka Helsingi Ülikoolis. Tartu Ülikoolis lõpetas ta ka bakalaureuseõpingud avaliku halduse ja sotsioloogia erialal. Mari-Liis on läbinud Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvu programmi Newton V.