Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler

Asekantsleri ülesanne on aidata luua inimestele vajalikke teenuseid, sh e-teenuseid, mis lähtuvad teenusedisaini parimatest praktikatest.

Tema töö tulemusel luuakse töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonnas lõimitud teenuseid, mis põhinevad teadus- ja arendustegevusel ning kasutajakogemusel, on mugavad kasutada ja rakendavad nutikalt kaasaegset teabetehnoloogiat.

Asekantsleri südameasjaks on sealjuures avalike teenuste rohepööramine ja ökoloogilise jalajälje vähendamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • Vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja, Innovatsiooni vedaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • head teadmised Eesti sotsiaal- ja tervisesüsteemi toimimisest; 
 • varasem suurte strateegiliste protsesside juhtimise kogemus.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
Dokumendid palume esitada hiljemalt 17.12.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).